ALBANIA: UGENT THE NATIONAL ACTION PLAN TO ELIMINATE VIOLENCE IN SCHOOLS

Despite years of efforts, 70% of students continue to experience violence Tirana, 16 September 2019 - Today about 450 thousand children, and adolescents start the new school year in pre-university education in the country. On the first day of school, the Albanian Coalition for Education –ACE brings...

Every three days a child goes missing in Albania!

Albanian National Center for Missing Children held a human chain in front of the government building to raise awareness on missing children! Tirana, May 17, 2019 – Every year 120 children are missing from their families in Albania. Every day a child considers leaving or has already runway from home...

Albanian Coalitions present in UN the education situation of children and youth rights

The UPR Alternative Report for Children and Young People was presented during the UN Universal Periodic Reporting in Geneva. Poverty, slavery, and sexual violence against children, emigration, and youth unemployment among the most worrying issues raised in the report. Tirana, April 4, 2019 - The...

SAFE TO LEARN!

69 percent of children in schools experience violence and bullying! Tirana, February 26, 2019 - Coalition for Education in Albania (ACE) in cooperation with the National Child Help Line ALO 116, under the motto "Safe to Learn", organized an open forum focused on protecting children and adolescents...

The protection of children from sexual crimes and violence requires urgent changes to laws

Civil society requires a National Plan for the Elimination of Violence against Children Tirana, 20 February 2019 - Civil society organizations that work for the prevention of sexual violence against children ask to the Albanian Parliament to draft a comprehensive strategy on child protection...

CRIMES WITHOUT PUNISHMENT!

Parliament still has no solution for protecting children from sex crimes and online predators! CRCA and Facebook agree to work together to protect children in the social network and Instagram Tirana, February 5th 2019 - Albania, on the International Safer Internet Day, despite all the measures it...

Albania ready for "Together for a Better Internet!"

A National Forum and the Child Internet Safety Report for the Safe Internet Day Tirana, January 24, 2019 – In the framework of the Safe Internet Day 2019, SID Albania will organize the National Forum "Safer Internet for Children and Youth in Albania". The Forum will present for the first time in...

ANYN asks the Albanian Prime Minister not to approve Student’s Card without consulting young people

The Albanian National Youth Network asked the office of the Prime-minister to immediately consult young people on the student card, after the Government publicly acknowledged that it had already drafted the decision Tirana, 20 December 2018 - Following the latest statement by the Albanian Prime...

Albanian Parliament should urgently establish the Students’ Ombudsperson

An independent institution for oversighting public universities should address corruption, sexual harassment, student complaints and quality in education Tirana, 21 December 2018 - Young people in Albania represent 25% of the population, and about 129,394 of them are students enrolled in public...

Tirana Youth Parliament

Tirana Youth Parliament is a network of students representing the 18 public high schools of the capital city and its creation dates to May 2018. Around 100 young people aged 14 to 17 years old, committed to this structure, believe that the strengthening of young people in decision-making processes...

FUSHAT KU NE PUNOJME

ACCE

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, (ACCE) është një rrjet jo-formal, i themeluar në vitin 2004 nga: Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Qëndra e informacionit dhe Kërkimeve për të drejtat e Fëmijëve, ALO 116 dhe që prej vitit 2013 MEDPAK, Partnerë për Fëmijët, Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën,Fondacioni Shqiptarë për të Drejtat e Prsonave me Aftësi të Kufizuara, La Casa nel Cuore, ADRA Albania, Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, Federata e Arsimit dhe Shkencës, Fëmijët Sot, PINK Embassy, u bënë pjesë e Koalicionit me qëllim kryesor për të avokuar për të drejtën universale të fëmijëve për arsimim.

Koalicioni për Arsimin e Fëmijëve në Shqipëri, është anëtare e Fushatës Botërore për Arsimin si dhe organizatore e aktivitetit të përvitshëm Java Botërore e Arsimit , “Edukim për të Gjithë”.

OBJEKTIVAT

  • Respektimi i të drejtës universale të fëmijëve për të ndjekur arsim publik;
  • Garantimi i të drejtës për çdo fëmijë për për të vijuar arsimin e detyruar publik dhe pa pagesë;
  • Avokimi për një arsim publik cilësor, gjithëpërfshirës për çdo fëmijë në  mbarë vendin;
  • Garantimi i mundësisë për arsim për çdo fëmijë vajzë për të vijuar arsimin e mesëm;
  • Partneritet i vazhdueshem me mësuesit për të përmirësuar cilësinë dhe pjesmarrjen e fëmijëve në sistemin arsimor.
 

Campaigns

26 April 2018
6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us