705
610
609
608
607
89
84
95

Welcome

Tirana, 15 May 2017 – The Ministry of Education and Sports, Albanian Coalition for Child Education in collaboration with Child Rights Centre Albania organised the press conference for the launch of the National Teacher Prize-Albania.
The National Teacher Prize-Albania aims to draw attention and appraise teachers at national level for... Read More
PRESS RELEASE
Tirana 20 March 2017 – For the first time Albania joins Global Teacher Prize, praised by media as the Nobel Prize in teaching. This is an initiative of Varkey Foundation, which assesses teaching profession and reveals thousands histories of teachers who have contributed in transforming the lives of children and youth. Global Teacher... Read More
Tirana 7 March 2017
In Albania there are over 470 000 children attending pre-university education and over 35 000 teachers that every day with dedication transfer their knowledge to every child across the country.
Although the 2013-2017 governance program considers education as one of the best economic policies and as an essential system that... Read More
Tirana 24 November 2016
Albanian Coalition for Child Education, Children’s Human Right Centre of Albania and Albanian National Youth Network in collaboration with the Ministry of Education and Sports and the Ministry of Social Welfare and Youth organized the public consultation “Albanian State Budget for Children and Young People”.
Albanian... Read More

Campaigns

6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...
20 April 2013
NJOFTIM PËR SHTYP Java Globalee Arsimit “Çdo Fëmijëka Nevojë përNjë Mësues të Kualifikuar” 21-27 Prill 2013 Pa mësues, shkolla është vetëm një ndërtesë Pa mësues të trajnuar, shkollimi nuk është arsim dhe edukim Pa mësues të trajnuar për të gjithë, arsimi nuk do të jetë një realitet Tiranë,...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us