610
609
608
607
89
84
95

Welcome

Tirana 18 may 2016- In the framework of Global Action Week of Education “Fund the Future”, Albanian Coalition for Child Education organized a meeting with children and the deputy minister of education and sports Mrs. Nora Malaj.
The Global Action Week of Education is one of the biggest awareness raising worldwide event with focus advocating for the fulfilment of children’s universal right to... Read More
Tirana 23 May 2016- In the framework of the Global Action Week “Fund the Future” and with request of Albanian Coalition for Child Education, the Education and Means of Public Information parliamentary committee organized a hearing session on the pre-university education system in Albania. Apart from ACCE members, representatives of the Ministry of Education and Sports, Ministry of Finances,... Read More
Tirana, December 18, 2015 - Albanian Coalition or Child Education presented today the findings of the Report “Professional Development and Teacher Evaluation in Albania”. This report, the first of its kind in the country, provides a comprehensive overview of the current situation of professional development and evaluation of teachers identifies and evaluates policies that do not work as well... Read More

Campaigns

6 May 2014
Fushata jonë për këtë vit, TË DREJTA TË BARABARTA, MUNDËSI TË BARABARTA: AFTËSIA E KUFIZUAR DHE ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS, ka për qëllim të nxjerrë në pah vështirësitë e hasura nga fëmijët me aftësi të kufizuar për të pasur akses në arsimin gjithëpërfshirës. Dukë sjellë në fokus të mbarë publikut...
20 April 2013
NJOFTIM PËR SHTYP Java Globalee Arsimit “Çdo Fëmijëka Nevojë përNjë Mësues të Kualifikuar” 21-27 Prill 2013 Pa mësues, shkolla është vetëm një ndërtesë Pa mësues të trajnuar, shkollimi nuk është arsim dhe edukim Pa mësues të trajnuar për të gjithë, arsimi nuk do të jetë një realitet Tiranë,...

Sponsors

Follow us on facebook

Contact us